GUILLERMO BAILINA PÉREZ

Grupo político: Partido Popular de Andalucía.

Teléfono: 637792700

email: guillebailina@hotmail.com


Declaración intereses